1923ല്‍ സ്ഥാപിക്കപെട്ട ഈ സ്ഥാപനം 1962ല്‍ ഹൈസ്കൂളായും 2010ല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളായും ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ടു.

==============================================================================

മലയാളം അകഷരം    കലോത്സവ മാനുവല്‍    സ്പോര്‍ട്ട്സ് മാനുവല്‍   ശാസ്ത്രമോള മാനുവല്‍    Special Allowance for SITC School Certificate docx  odt  PDF HH School Code  tc PDF tc xlsx  Sampoorna Form School Code List വിക്കി ഫോമുകള്‍ DOB Site http://www.cr.lsgkerala.gov.in/

പേപ്പര്‍ വാല്യേഷന്‍ ക്യാംപ്

പേപ്പര്‍ വാല്യേഷനുവേണ്ടി പോകാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ഫിബ്രുവരി 9 നു മുമ്പ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

എസ് എസ് എല്‍ സി റിസല്‍ട്ടുകള്‍ 2014

newനടുവില്‍ ഹൈ സ്കൂളില്‍ 95 % വിജയം

2013 SSLC പരീക്ഷയില്‍ നടുവില്‍ ഹൈസ്കൂളില്‍ ഉന്നത വിജയം

മുഴുവന്‍ വിഷയത്തിലും A+ 3 നേടിയവര്‍

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 gif1SSLC Results Naduvil HSS pdf SSLC Results Naduvil HSS xlsx  newad

എസ് എസ് എല്‍ സി റിസല്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 129930 to 130054 =125