1923ല്‍ സ്ഥാപിക്കപെട്ട ഈ സ്ഥാപനം 1962ല്‍ ഹൈസ്കൂളായും 2010ല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളായും ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ടു.

==============================================================================

മലയാളം അകഷരം    കലോത്സവ മാനുവല്‍    സ്പോര്‍ട്ട്സ് മാനുവല്‍   ശാസ്ത്രമോള മാനുവല്‍    Special Allowance for SITC School Certificate docx  odt  PDF HH School Code  tc PDF tc xlsx  Sampoorna Form School Code List വിക്കി ഫോമുകള്‍ Serch school

പേപ്പര്‍ വാല്യേഷന്‍ ക്യാംപ്

പേപ്പര്‍ വാല്യേഷനുവേണ്ടി പോകാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ഫിബ്രുവരി 9 നു മുമ്പ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

എസ് എസ് എല്‍ സി റിസല്‍ട്ടുകള്‍ 2014

newനടുവില്‍ ഹൈ സ്കൂളില്‍ 95 % വിജയം

2013 SSLC പരീക്ഷയില്‍ നടുവില്‍ ഹൈസ്കൂളില്‍ ഉന്നത വിജയം

മുഴുവന്‍ വിഷയത്തിലും A+ 3 നേടിയവര്‍

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 gif1SSLC Results Naduvil HSS pdf SSLC Results Naduvil HSS xlsx  newad

എസ് എസ് എല്‍ സി റിസല്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 129930 to 130054 =125

 

newadസ്കുളുകളില്‍ ഇനിയും യു ഐ ഡി /ഇ ഐ ഡി നമ്പര്‍ കിട്ടാത്ത കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 2014 ഫെബ്രുവരി 25 നു മുമ്പ് യു ഐ ഡി /ഇ ഐ ഡി നമ്പര്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നടപടികള്‍ പ്രധാന അധ്യാപകര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.ഇതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പ്രധാന അധ്യാപകര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഡി പി ഐ

സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂട് ടെസ്റ്റ്

www.sietkerala.gov.in

gif1സൈറ്റ്

 സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂട് ടെസ്റ്റില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  Student Aptitude Test Instructions